Despre noi

Scopul Asociației Coaliția pentru Economie Circulară (C.E.R.C.) este promovarea principiului obiectiv al Pachetului CE privind Economia Circulară, acela de a stimula dezvoltarea de noi piețe și modele de afaceri, în scopul dezvoltării economiei și al creării de noi locuri de muncă, prin:

Realizarea de studii și rapoarte referitoare la domeniul gestiunii deșeurilor și urmărirea rezultatelor obținute ca urmare a implementării elementelor fundamentale ale economiei circulare
Încheierea de parteneriate cu organisme naționale și internaționale cu scopul implementării de programe ce urmăresc promovarea și implementarea principiilor economiei circulare
Organizarea și participarea la conferințe și evenimente de profil, în vederea schimbului de know-how și prezentarea unor exemple de bune practici
Comunicarea cu autoritățile centrale și locale precum și cu comisiile de specialitate din Parlament, prin participarea la grupurile de lucru și dezbaterile publice, în vederea unei informări corecte asupra beneficiilor pe care economia circulară le poate aduce economiei românești
Inițiative în vederea conformării din punct de vedere legislativ în toate zonele gestiunii deșeurilor: proiectare, prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare energetică, prin completarea legislației primare și subsecvente în domeniile: încetarea statutului de deșeu, certificate de origine, compost, biogaz, biomasă, combustibili alternativi (RDF, biometan, ulei de piroliză, ș.a.)
Promovarea recomandărilor UE (Buying Green Handbook) privind achizițiile verzi

Doriți să vă implicați?

ABONARE NEWSLETTER