Misiunea

Asociației Coaliția pentru Economie Circulară (C.E.R.C.)

Misiunea noastră este de a accelera trecerea la o economie durabilă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, prin decuplarea creșterii economice, atât produse cât și servicii, de creșterea consumului de resurse.
Ne dorim să transformăm practicile de design, producție, consum și tratament post-consum, printr-o colaborare productivă între toți actorii implicați în acest ciclu și cei care îl pot influența (autorități de reglementare, autorități locale, lideri de opinie, public).

Subiecte de analiză ale Asociației

Coaliția pentru Economie Circulară (C.E.R.C.)

  • resurse și energie
  • design pentru circularitate
  • ciclul de viață al produsului (etape, lungime ciclu, măsurare)
  • proximitatea
  • reparare și reutilizare
  • reciclare și valorificare energetică
  • managementul costului marginal
  • marketingul circularității produsului
  • implicarea consumatorului
  • instituții și politici publice

Doriți să vă implicați?

ABONARE NEWSLETTER