Deșeurile din baterii

Directiva UE nr. 66/2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori

Este Directiva comunitara care traseaza cadrul general si obligatiile specifice fiecarui stat membru al UE. In Romania, aceasta directiva a fost transpus intial prin HG 1132/2008, completata ulterior si cu alte acte normative care clarifica unele aspecte tehnice ale managementului deseurilor din baterii si acumulatori portabili.

HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Transpune Directiva 66/2006 in legislatia nationala, trasand cadrul general de organizare a sistemului de management al deseurilor din baterii. Trateaza cu predilectia obligatiile “producatorilor” de baterii si acumulatori, adica acele entitati juridice care “pun pe piata” baterii si acumulatori care, dupa consumare, se vor transforma in deseuri.

OM nr. 669/2009 privin aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori

Descrie procedura pentru obtinerea “certificatului de producator” da catre compania care intentioneaza sa puna pe piata nationala baterii si acumulatori. In acest stadiu NU este necesara demonstrarea existentei unui sistem de gestionare a deseurilor din baterii sau acumulatori rezultate din produsele noi puse pe piata.

Regulamentul UE nr. 1103/2010 de stabilire a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile și acumulatorii portabili secundari (reîncărcabili) și auto

Este un regulament al Comisiei Europene, preluat imediat si ca atare pe teritoriul tuturor statelor membre ale UE, care traseaza normele de etichetare a bateriilor si acumulatorilor care se pun pe piata in cadrul Uniunii Europene. Informatia obligatorie a fi indicata pe fiecare baterie sau acumulator este capacitatea acestuia, determinata in conformitate cu standardele indicate ale industriei.

OM nr. 1399/2032 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență şi raportare a datelor referitoare la baterii şiacumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori

Reglementeaza procedura, termenele limita si formatele de raportare a cantitatilor puse pe piata si a cantitatilor de deseuri din baterii si acumulatori colectate si reciclate. Raportarea este obligatorie pentru producatorii individuali (neafiliati unei organizatii colective de preluare a responsabilitatii), pentru organizatiile colective si pentru operatorii de deseuri (colectori si reciclatori).

OM nr. 2743/3189 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

Este ordinul de ministru in temeiul caruia “producatorii” de baterii si acumulatori isi prelungesc “certificatul de producator”, documentul care le permite vanzarea produselor lor in piata nationala, pe categorii. Documentatia inaintata comisiei de autorizare cuprinde, pe langa diverse documente statutare, si planul de gestionare a deseurilor din baterii si acumulatori, precum si raportarea in clar a cantitatilor de baterii si acumulatori puse pe piata (pe categorii), in vederea stabilirii gradului de indeplinire a tintelor de colectare.

OM nr. 793/2012 - Comisia pentru baterii

Stabileste componenta nominala a Comisiei interministeriale (Ministerul Mediului + Ministerul Economiei) care autorizeaza producatorii si organizatiile colective, evaluand planurile de activitate si performantele lor in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din baterii si acumulatori. Caracterul nominal al numirii (si nu pe baza functiilor ocupate) determina “perisabilitatea” componentei comisiei, a carei membri devin indisponibili din cauza plecarii lor din institutiile respective.

Share

ABONARE NEWSLETTER

document.addEventListener( 'wpcf7submit', function( event ) { var reference = Date.now().toString(36) + Math.floor(Math.pow(10, 12) + Math.random() * 9*Math.pow(10, 12)).toString(36); jQuery('input[name="wpcf7cfpdf_hidden_reference"]').val(reference); }, false );