Legislatie

Regimul deșeurilor

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014 modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în

read more

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților – actualizată septembrie 2014 Ordin nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

read more

OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu actualizată 2016 prin OUG nr. 39/2016 Este varianta cea mai recenta a regulamentului de functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu care, la capitolul “venituri”, precizeaza contributiile incasate de la agentii economici si administratiile publice locale (primarii) pentru neindeplinirea diverselor obiective de protectie a mediului. De exemplu: 2 lei/kg de deseuri

read more

Deșeurile din ambalaje

Directiva EU 2005/20 regimul ambalajelor Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje actualizată prin OUG nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 OM nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a

read more

Directiva UE nr. 2002/96 (DEEE) Directiva UE 2012/19 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) Aprilie 2014 – Întrebări frecvente privind Directiva 2012/19 UE privind DEEE OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice HG nr. 1037/2010 DEEE abrogată prin OUG nr. 5/2015 OM nr. 2264/2011 ținte colectare abrogat prin OUG nr.

read more

Deșeurile din baterii

Directiva UE nr. 66/2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori Este Directiva comunitara care traseaza cadrul general si obligatiile specifice fiecarui stat membru al UE. In Romania, aceasta directiva a fost transpus intial prin HG 1132/2008, completata ulterior si cu alte acte normative care clarifica unele aspecte tehnice ale managementului deseurilor

read more

Depozitarea deșeurilor

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României Directiva nr. 31/1999 privind rampele de gunoi HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor Legea 384/2013 pentru completarea OUG 195/2005 privind Fondul de mediu Legea 384/2013 a fost completată cu  OUG nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

read more

ABONARE NEWSLETTER

document.addEventListener( 'wpcf7submit', function( event ) { var reference = Date.now().toString(36) + Math.floor(Math.pow(10, 12) + Math.random() * 9*Math.pow(10, 12)).toString(36); jQuery('input[name="wpcf7cfpdf_hidden_reference"]').val(reference); }, false );