POLITICI
NAȚIONALE

 

 • monitorizare legislație națională - inițiative parlamentare, reglementări ministeriale, normative ale organismelor și autorităților decidente
 • contribuții tehnice și inițiative de normare - propuneri și solicitări argumentate, promovate pentru cuprinderea și promovarea în cadrul de reglementare
 • sprijinirea tranziției spre economia circulară prin implementarea proceselor specifice
POLITICI INTERNAȚIONALE

 

 • contribuții la rețele internaționale dedicate strategiilor sistemului regenerativ specific economiei circulare
 • transfer de bune practici, expertiză, legitimitate normativă, modele, strategii, proceduri menite să reducă efectele negative ale consumului și să prelungească valorificarea resurselor, stimulând creșterea economică în mod organizat și sustenabil
RESURSE PENTRU MEMBRI

 

 • derularea activităților și implementarea tacticilor de intervenție
 • obținerea de sprijin în gestionarea problemelor specifice sau colective, inclusiv În a comunica prin mass-media și publicul larg, dintr-o poziție independentă și relevantă pentru un sector de activitate sau o temă considerată de interes general
AVANTAJE PENTRU MEMBRI

 

 • oportunitatea de a solicita, promova și influența schimbarea practicilor economice și politicilor publice spre o dezvoltare economică și socială decuplată de la consumul de resurse finite;
 • acces la monitorizarea și analiza textelor legislative sau de altă factură normativă
 • acces și contribuție la publicațiile produse de Coaliție

Pachetul de "Economie Circulară"

Pentru a crește beneficiile economice, sociale și de mediu, este necesar ca:

rata de reutilizare și de reciclare a deșeurilor municipale să crească la minimum 70 % până în 2030
rata de reciclare a deșeurilor din ambalaje să crească la 80% până în 2030, având ca obiective intermediare o rata de 60% până în 2020 și de 70% până în 2025
interzicerea depozitării materialelor reciclabile precum masele plastice, metalele, sticla, hârtia și cartonul, precum și a deșeurilor biodegradabile până în 2025, eliminare completă a depozitării deșeurilor până în 2030
dezvoltarea piețelor de materii prime secundare de înaltă calitate, inclusiv prin evaluarea valorii adăugate aduse de criteriile de stabilire a încetării statutului de deșeu aplicabile anumitor materiale

Sustenabilitate

Prin reducerea consumului de resurse finite per unitate de valoare creată, economia circulară este singura abordare economică și socială capabilă de-a acoperi – cantitativ și la un nivel de calitate la rândul său în creștere - nevoile societății, de o manieră sustenabilă în timp și nivel.

PRINCIPII

 • Concurența loială și aplicarea omogenă a dispozițiilor de reglementare pe întreg teritoriul național
 • Transparență, echidistanță și neimplicare politică
 • Facilitarea și formularea unor poziții comune pe teme de interes ale organizației
 • Susținerea intereselor comune ale asociaților în domeniile lor de activitate

PRIORITĂȚI

 • Îmbunătățirea cadrului legislativ, pentru încurajarea economiei circulare și eficientizării resurselor materiale
 • Transparența instituțională, predictibilitate, trasabilitate și acces la date cantitative relevante
 • Concurența loială și aplicarea omogenă a dispozițiilor de reglementare pe întreg teritoriul național
 • Alinierea continuă la bune tehnici și tehnologii disponibile la nivel mondial
 • Sprijinirea cercetării și dezvoltării soluțiilor de maximizare a eficienței utilizării resurselor

Economie Circulară

Contactați-ne!

  Detalii Contact

  • Asociația
   Coaliția pentru Economie Circulară CERC
   Șos. București - Ploiești, nr. 9-13, et. 6
  • (+4) 0756 089 919
   (+4) 0743 100 026
  • office@economiecirculara.eu
  • economiecirculara.eu

  ABONARE NEWSLETTER